131. Który dzień święty mam świętować? 

Pytania do Biblii

Sobota czy niedziela?

Uczęszczam na spotkania biblijne. Pytanie padło czy Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni. Zabrałem glos, że należałoby się trzymać tego, że świat Bóg stwarzał przez sześć dni, a w siódmym odpoczywa. Z mocnym podkreśleniem ze jeśli Bóg odpoczywał po sześciu dniach pracy, to i my powinniśmy odpoczywać w siódmym dni tzn. w niedziele. Uczestnik spotkania zareagował, że odpoczywamy w niedziele dlatego ze Jezus zmartwychwstał w niedziele. Proszę mi wyjaśnić tę kwestię. Mam zmienne poczucie prawdy i zrozumienia tej prawdy.

Istota dnia świętego wiąże się zarówno w chrześcijaństwie, jak i judaizmie z pojęciem stworzenia. Judaizm uważa za dzień święty sobotę, gdyż zgodnie z przekonaniem opartym na opisie stworzenia świata (Rdz 1,1 – 2,4a) w ten dzień Bóg odpoczywa po dziele stworzenia świata. Podstawowym aspektem idei dnia świętego jest przede wszystkim naśladowanie Boga w odpoczynku i wezwanie do spojrzenia na swoje życie oraz prace dokonywane w ciągu tygodnia, by ocenić, czy były one bardzo dobre, dobre, czy może trzeba coś poprawić.

Chrześcijaństwo przejęło z judaizmu ten aspekt dnia świętego, natomiast naniosło na niego swój specyficzny rys, którym jest przekonanie, że każdy wierzący jest „nowym stworzeniem” (zob. 2 Kor 5,17; Ga 6,15; zob. także Ef 2,10.15; 4,2). Temat ten zakorzeniony jest w Starym Testamencie, szczególnie podkreśla go Deutero-Izajasz, który na określenie wybawienia Izraela oraz sprowadzenia go z powrotem do jego ziemi używa czasownika br’ (Iz 41,20; 45,8; zob. także 40,26;.28; 43,1.7.15; 45,7). Ta nowa godność chrześcijanina wypływa z faktu odkupieńczej śmierci Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstania. Ponieważ to drugie dokonało się zgodnie z przekazami ewangelicznymi w niedzielny poranek, chrześcijanie świętuje początek nowego statusu ludzi względem Boga właśnie w ten dzień.

Podsumowując należy stwierdzić, że obydwaj rozmówcy mieli rację, tylko z innego punktu widzenia. Wyrażone przez nich opinie nie wykluczają się zatem, ale dopełniają.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.