130. Kiedy sprawowano pierwszą Mszę Świętą?


 

Pytania do Biblii

Kiedy odprawiono pierwszą Mszę Świętą?

Jak wiem eucharystia to dziękczynienie. Jak rozumiem Msza św. jest między innymi, dziękczynieniem Panu Jezusowi za to, że zapłacił swoim życiem za nasze grzechy i przez to wykupił ludzi z mocy zła. W wielki czwartek celebrujemy pamiątkę ustanowienia eucharystii, ale Pan Jezus jeszcze nie złożył ofiary, a w wielki piątek umarł ale jeszcze nie wstąpił do Ojca. W drodze do Emaus jest Łamany Chleb ale jeszcze nie na pamiątkę dzieła Jezusa, o co prosił Pan. Zatem czy wiadomo kiedy odbyła się pierwsza Msza Święta?

Teologia katolicka zawsze twierdziła i będzie twierdzić, że pierwsza Eucharystia sprawowana była w Wielki Czwartek przez samego Chrystusa. Po odmówieniu dziękczynienia nad chlebem i winem, podał je On swoim uczniom jako swoje ciało i swoją krew. Jednocześnie temu wydarzeniu towarzyszył nakaz sprawowania tego wydarzenia „na moją pamiątkę”. Opis tego wydarzenia znaleźć można w Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Łk 22,19-20 oraz 1 Kor 11,23-26.

Chociaż może się zdawać, że tak długo, jak Eucharystia jest sprawowana przez Chrystusa (czy to w Wielki Czwartek, czy w dzień zmartwychwstania w Emaus), jest ona niepełna, to każda Eucharystia skupia w sobie całą historię zbawienia, która rozpoczęła się wraz z momentem stworzenia świata, poprzez upadek pierwszych rodziców, dzieło zbawcze dokonane przez Jezusa Chrystusa aż po koniec czasów. W sprawowanej Mszy Świętej momenty te spalają się w jedno wydarzenie, niezależnie czy był to I w. po Chr. czy rok 2013.

Dla Boga, dla którego trwa wieczne „teraz”, upływ czasu nie ma znaczenia. Z tego też powodu każde „łamanie chleba” jest upamiętnieniem dzieła Jezusa dokonanego przez objawienie Ojca i odkupienia wysłużonego na krzyżu upamiętnianego, wspominanego i przeżywanego w czasie sprawowania Ofiary Chrystusa. Takie jest znaczenie terminu „pamiątka” (gr. anamnesis), który użyty jest w słowach Jezusa dotyczących nakazu sprawowania Eucharystii. Eucharystia sprawowana w Wielki Czwartek antycypuje wielkopiątkową ofiarę Jezusa na krzyżu, więc nie oznacza to, że jest to tylko lekcja pokazowa dla Apostołów, ale wprowadzenie w następujące po Ostatniej Wieczerzy wydarzenia.

Katolicy wierzą, że Eucharystia stanowi spotkanie trzech następujących elementów: dziękczynienie (gr. eucharistia) i uwielbienie Ojca, pamiątka ofiary Chrystusa oraz prawdziwa, całościowa i substancjalna obecność Chrystusa w postaciach eucharystycznych, a także obecność w Słowie Bożym i mocy Ducha.

Jeżeli zaś chodzi o historię uczniów idących do Emaus, jest ona zarówno w opinii liturgistów, jak i przeważającej większości biblistów, ilustracją wczesnochrześcijańskiej Eucharystii. Po pierwsze, autorowi towarzyszy przekonanie, że głównym bohaterem i sprawcą wydarzeń jest Jezus; po drugie, przedstawia on praktykę obecną do czasów współczesnych, według której sprawowanie łamania chleba następuje po słuchaniu Słowa Bożego; po trzecie, wydarzenie kończy się wyruszeniem uczniów w drogę z orędziem o spotkaniu Zmartwychwstałego. W ten sposób, przy pomocy obrazu drogi i posiłku trzeci ewangelista przedstawia praktykę liturgiczną towarzyszącą już pierwszym chrześcijanom.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.