140. Czy w ST nazywano kogoś "świątynią"?

Pytania do Biblii

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?

Czy ktoś wcześniej nazwał człowieka lub konkretną postać w ST świątynią Boga nim tak się nazwał Jezus (po Jezusie sw. Paweł wiadomo mi)?

Nurt teologiczny, w którym człowiek nazwany zostaje świątynią Boga, był nieznany w judaizmie. Brak jest tekstów biblijnych potwierdzających istnienie tego typu przekonania. Taki stan rzeczy wynikał przede wszystkim z faktu bardzo ścisłego związania Żydów w czasach Starego Testamentu z jedną, prawowierną świątynią w Jerozolimie. Walka o jej utrzymanie oraz duma z jej posiadania sprawiły, że termin ten nie był rozszerzany na inne budynki, a tym bardziej osoby. Przez długi czas historii Izraela prorocy toczyli walkę z różnego rodzaju miejscami, w których oddawano cześć Bogu, na korzyść jedynej świątyni jerozolimskiej, zatem w kontekście świadomości zmagania tożsamości religii mojżeszowej jako związanej z jednym miejscem kultu byłoby czymś nie do pomyślenia rozszerzać zakres tego terminu do ludzi.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.