142. Dlaczego nie wolno się przywitać? (Łk 10,4)

Pytania do Biblii

 

Brak kultury?

Dlaczego jest napisane: "Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie"?

Zakaz pozdrawiania w drodze przez apostołów kogokolwiek przekazany został jedynie przez trzeciego ewangelistę (Łk 10,4). Istnieją zasadniczo dwa sposoby interpretowania sensu tego polecenia. Pierwszy, najczęściej przyjmowany w interpretacjach kaznodziejskich i egzegetycznych to nawiązanie do 2 Krl 4,29. W tym miejscu zakaz Elizeusza wiąże się z wezwaniem do nietracenia czasu na pozdrowienia, które na Bliskim Wschodzie trwają dość długo i mogą odciągać wysłańców od ich misji. Uczniowie zamiast konwenansami mają zająć się głoszeniem Ewangelii.

Istnieje jeszcze drugie wytłumaczenie, które podają niektórzy uczeni (G.L. Hahn, B. Lang, F. Mickiewicz). Analizują oni słowo przetłumaczone na język polski jako „pozdrawiać”. W języku greckim brzmi ono aspadzomai. W dziele Łukaszowym (tzn. w Ewangelii oraz Dziejach Apostolskich) czasownik ten oznacza w niektórych miejscach nie tylko pozdrowienie kogoś, ale także zatrzymanie się u niego na noc, albo dłużej (zob. Dz 18,22; 21,7; 25,13). Przyjmując takie znaczenie tego czasownika, należałoby przetłumaczyć ten nakaz „nikogo [ze znajomych/przyjaciół/krewnych] w drodze nie odwiedzajcie”.

Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że analizowany zakaz przyjmuje formę hiperboli (tzn. wyolbrzymienia): uczniowie mają być całkowicie skoncentrowani na powierzonym im zadaniu i nie mogą pozwolić się od niego odciągnąć nawet tak prozaiczną czynnością jak pozdrowienie.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.