143. Dlaczego czas do przyjścia Jezusa będzie skrócony? (Mt 24,22)

 

Pytania do Biblii

Dlaczego czas do przyjścia Jezusa będzie skrócony?

Mt 24,22: „Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony”. Mam trudności ze zrozumieniem tego zdania, czy Bóg ze względu na wybranych skróci czas, aby zaoszczędzić im przezywania tych okropności?

Apokaliptyczne teksty otwarte są na wielorakie interpretacje, jednak podstawowym punktem odniesienia dla ich odczytania jest Stary Testament. Temat szybkiego nadejścia dnia Pańskiego lub prośby o jego przyspieszenie pojawia się w tekstach Starego Przymierza oraz wielu księgach apokryficznych, również trzeci ewangelista przejmuje ów motyw (zob. Łk 18,1-8). Krótszy czas do nadejścia Boga wynika z przekonania o tym, że Bóg wstawi się za swoimi wiernymi, którzy znajdą się w sytuacji cierpienia. O ile obecność sprawiedliwych w jakimś miejscu często przyczynia się do jego ocalenia, jak sugeruje to rozmowa Abrahama z Bogiem na temat ocalenia Sodomy (Rdz 18,23-32).

Zauważyć należy jednak także „drugą stronę medalu”, krótszy czas dla sprawiedliwych jest także krótszym czasem dla grzeszników, którzy znajdą się coraz bliżej kary. Sprawiedliwi bowiem, jak zaznacza pierwszy ewangelista nie idą na sąd Boga (Mt 22,14), gdyż całe życie pełnili Jego wolę. Ich los w ostatecznych czasach jest także inny od tego, który spotka grzeszników – ci pierwsi zostaną zgromadzeni (24,31), podczas gdy drudzy będą wydani na zatracenie i zagładę (25,12).

Analizowany werset jest przede wszystkim pocieszeniem dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Nawet jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji, Bóg wstawi się za nimi, by jak najszybciej wyzwolić ich z ucisku.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.