111. Zostańcie tam! (Mk 6,10; Mt 10,11)

 

Pytania do Biblii

Dobrze nam w tym domu (Mk 6,10)

Jak należy rozumieć słowa z Ewangelii św. Marka 6.10: „Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie”?

Podobny nakaz zawiera także pierwszy ewangelista (Mt 10,11) oraz trzeci (Łk 10,7), ten ostatni wyraża go innymi słowami: „nie przechodźcie z domu do domu”. Zasadniczy trzon przesłania tego polecenia pozostaje jednak niezmienny i wiąże się ściśle z kontekstem.

W wersetach poprzedzających wspomniane słowa Jezusa, Mistrz wysyłając uczniów ogranicza solidnie ich zaplecze materialne do laski, jednej sukni oraz sandałów. Początkujący wysłańcy muszą postąpić wbrew wszelkiej ludzkiej logice i zrezygnować także ze środków pieniężnych, całkowicie polegając na tych, do których zmierzają.

Zakaz zmieniania locum wiąże się najprawdopodobniej z wezwaniem do nieposzukiwania lepszych warunków lokalowych. Wiemy, że chrześcijaństwo początkowo rozprzestrzeniało się przede wszystkim wśród niższych warstw społecznych. Z drugiej strony jednak, pamiętać należy, że w starożytności wędrowni nauczyciele mogli bardzo często liczyć na wsparcie lokalnych elit, którzy chętnie wsłuchiwali się w nowe prądy myślowe. Przyjęcie warunków mieszkaniowych oferowanych przez bogatszych mogło jednak powodować (i zdaje się, że powodowało) wrażenie oddzielenia się od gorzej sytuowanych.

Sytuacja w pewnym sensie podobna opisana jest przez św. Pawła w Liście do Galatów. Tam, św. Piotr uczestniczy w eucharystiach wraz z chrześcijanami pochodzącymi z pogaństwa, natomiast z czasem, gdy pojawiają się ludzie z Jerozolimy, odsuwa się od nich. Przez to zaczęły powstawać we wspólnocie podziały na „lepszych i gorszych” chrześcijan. Taka atmosfera została bardzo mocno skrytykowana przez św. Pawła.

Misjonarze, którzy mają się skupić na głoszeniu Słowa Bożego, nie mogą sprawiać wrażenia niezadowolonych ze swoich warunków mieszkaniowych. Ci, którzy są „godni”, jak zaznacza Mateusz (zob. Mt 10,11), to znaczy chętni, by przyjąć zarówno orędzie Dobrej Nowiny jak i posłanych do swego domu, mają stanowić pierwszą i najważniejszą bazę dla misjonarzy.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.