123. Czy to na pewno grzech?

Pytania do Biblii

Czy to na pewno grzech?

Czy masturbacja to grzech i dlaczego? Gdzie i czy w Biblii jest na ten temat. Czytałam o tym, że potępiano cudzołożnice, zdrady itp., ale nic nie ma na temat samozaspokajania cielesnego jeśli się jest osobą samotną.

Tradycyjnie przy analizowaniu tematu samogwałtu w świetle przekazu biblijnego przytacza się dwa teksty, które bierze się pod uwagę temat oceny moralnej tego czynu.

Pierwszym fragmentem jest Rdz 38,6-10, który traktuje o Onanie, zobowiązanym do spłodzenia potomstwa po swoim zmarłym bracie, Erze. Ten jednak uchylał się od tego obowiązku „wylewając nasienie”, jak mówi dosłownie tekst hebrajski. Za ten czyn został ukarany śmiercią, podobnie jak jego brat.

Drugim fragmentem jest Kpł 15, który mówi o wszelkiego rodzaju nieczystościach związanych z wyciekami z ciała ludzkiego, których źródło upatrywano w funkcjonowaniu narządów płciowych. Ponieważ nie rozróżniano nasienia od np. substancji ropnych, dlatego wszelkiego rodzaju substancje wypływające z organizmu sprowadzały na człowieka nieczystość.

Jeżeli jednak chcemy szukać bezpośrednich wskazań na temat samogwałtu w Biblii, będziemy rozczarowani, ponieważ ich nie ma. Przypuszczać można, że tego typu zachowania nie zostały utrwalone w prawodawstwie izraelskim, ponieważ nie stanowiły problemu dla starożytnych Izraelitów. Ponieważ młodzi ludzie wstępowali w związki małżeńskie dość szybko, zaspokajanie potrzeb cielesnych odbywało się od początku ich wystąpienia w życiu człowieka w ramach współżycia z drugą osobą. Jeżeli natomiast zdarzały się przypadki samogwałtu, rozpatrywano je w kontekście istniejących informacji na temat nieczystości spowodowanej wyciekami z ciała.

O tym, że samogwałt nie stanowił znaczącego problemu dla Izraelitów, świadczy fakt, że wszelkie odstępstwa od naturalnego sposobu realizowania współżycia seksualnego były wzmiankowane i obkładane konsekwencjami prawnymi.

Ocena moralna bazuje jednak na tych informacjach podanych przez Stary Testament. Jedną z cech właściwego stosunku płciowego jest jego relacyjność, czyli wyrażenie relacji miłości do drugiej osoby. Tymczasem samogwałt jest zamknięciem się na drugą osobę i skupienie się na własnej przyjemności.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.