127. Kim był "ten drugi"?

 

Pytania do Biblii

 

Kim był „ten drugi”?

Czy możemy zidentyfikować drugiego z uczniów w drodze do Emaus, czy raczej jest on typem każdego z nas idących "drogą"

Perykopa opisująca uczniów idących do Emaus przez wieki oddziaływała na wyobraźnie czytających ją. Motyw nierozpoznania Jezusa zarówno jako współtowarzysza wędrówki, oraz jako osoby, do której odnoszą się Pisma Starego Testamentu, jest ciągle aktualny, dlatego wielu artystów ciągle podejmuje próby uchwycenia jakiegoś aspektu tej sceny.

Jeżeli jednak chodzi o identyfikację postaci jest ona utrudniona. Powiedzieć należy, że także sam tekst ewangelii sprawia pewną trudność. Początek analizowanej sceny (Łk 24,13) zawiera trzy podstawowe informacje do rozpoczęcia opowiadania: kto?, kiedy? oraz gdzie? Jednak określenie wędrowców jako „dwóch z nich (gr. dyo ex auton)” jest dość enigmatyczne. Rodzi podstawowe pytanie: kim są owi „oni”? Zachowując regułę staranności języka, należy poszukać najbliższego odniesienia do jakiejś grupy. Odnaleźć je można w ww. 9-10, gdzie autor mówi o Jedenastu. Jednak w finale sceny autor mówi, że dwaj podróżnicy przychodzą do Apostołów jako do grupy, do której nie należą (zob. Łk 24,33).

Jeden z wędrowców nazwany jest imieniem Kleofas, co skłoniło niektórych uczonych do utożsamienia go z mężem Marii z J 19,25. Jednak greckie brzmienie imienia bohatera sceny z ewangelii Łukasza (Kleopas) różni się od tego przekazanego przez czwartą ewangelię (Klopas).

Pobożność ludowa, stojąca za powstaniem pieśni wielkanocnej „Chrystus zmartwychwstan jest” identyfikuje drugiego ucznia z Łukaszem, autorem trzeciej ewangelii. Bierze się to prawdopodobnie z odczytania w anonimowej postaci zabiegu ewangelisty, analogicznego jak w przypadku drugiej (młodzieniec uciekający nago z ogrodu – Mk 14,51-52) oraz czwartej ewangelii (jeden z dwu uczniów Jana Chrzciciela – J 1,40).

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.