129. Skąd zło w nas i wśród nas?

 

Pytania do Biblii

Zło w nas i dookoła nas?

Czy Bóg stworzył zło? Wiem, wolna wola, ale jak pogodzić Miłość-Miłosierdzie Boskie ze złem; wszak Bóg jest Wszechmocny, Wszechwiedzący. I następna kwestia: czy zło dotyczy tylko człowieka, a nie rzeczy martwych i zwierząt oraz roślin?

Bóg, jako Osoba dobra i święta w najpełniejszym stopniu, nie może być odpowiedzialna za stworzenie zła, gdyż w ten sposób zaprzeczyłaby swojej istocie. Ono pojawia się tam, gdzie w sytuacji wyboru: opowiedzenia się za Bogiem lub przeciwko Niemu (lub przynajmniej poza Nim) zwycięża ta druga opcja. Miłość, którą Bóg kieruje do swoich stworzeń zakłada udzielenie im wolnej woli, by mogły swobodnie wybierać odwzajemnienie tej relacji. Bóg jednak dopuszcza zło, by przy jego pomocy objawiać swoją świętość oraz umożliwić ludziom stawanie się coraz bliższymi Bogu poprzez odrzucenie tego, co od Niego nie pochodzi.

Wszechmoc Boga nie oznacza, że świat będzie wolny od zła. Całkowite usunięcie go ze świata wymagałoby pozbawienia stworzeń wolnej woli, przez co cały proces zbawczy, w jakim człowiek się znajduje: uczestnictwo w życiu sakramentalnym, nawracanie się każdego dnia, wzrastanie poprzez dzieła miłosierdzia czy nawiązywanie bliskiej relacji z Bogiem poprzez modlitwę byłoby zbędne. Jednak tak jak miłość ludzka zakłada element wyboru. opowiedzenia się za jedną osobą, tak miłość Boga potrzebuje wolności wyboru oraz wolności sumienia człowieka.

Zło moralne dotyczy tylko człowieka, ponieważ, jak wierzymy, tylko on ze wszystkich stworzeń został obdarzony przez Boga wolną wolą i rozumem, który ma mu pomagać w dokonywaniu właściwych wyborów. Podstawą do oceny czynów w kategorii dobra oraz zła jest świadomość ich konsekwencji i istoty, przez co przedmioty materialne nie mogą być złe. Mogą one stanowić punkt wyjścia dla pokusy, ale przedmioty nie będą nigdy złe same w sobie, ich użycie może prowadzić do złego, ale wymaga to zaangażowania i decyzji człowieka. Z tego samego też powodu nie można mówić o złu w odniesieniu do roślin i zwierząt. Te ostatnie, prowadzone przez instynkty nie mogą być odpowiedzialne za swoje czyny, ponieważ nie używają rozumu do podejmowania decyzji.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.