53. Jakim językiem mówił Jezus?

Pytania do Biblii

Jakim językiem mówił Jezus?

Jakim językiem mówił Jezus? W Palestynie w Jego czasach znano podobno wiele języków: aramejski, hebrajski, kananejski...

Mniej więcej od czasów wygnania babilońskiego Żydzi przestają na co dzień mówić językiem hebrajskim. Ich język ojczysty staje się językiem żywym tylko w liturgii i przy czytaniu ksiąg świętych. To przejęcie języka aramejskiego wiązało się z faktem, że stanowił on w starożytności lingua franca terenu Bliskiego Wschodu, praktycznie nawet po Indie. Fakt ten wypływał z wielkiej siły oddziaływania zarówno politycznego, jak i kulturowego imperium asyryjskiego, w którym językami urzędowymi był wspomniany aramejski, a razem z nim – akadyjski. Na sukces tego pierwszego wpłynął fakt zaadoptowania w piśmie liter alfabetu fenickiego, przez co znacznie łatwiej można było pisać i czytać w tym języku.

Praktycznie w czasach Drugiej Świątyni aramejski wyparł niemal całkowicie język hebrajski z mowy codziennej. Na tyle, że kilkukrotnie w Nowym Testamencie autorzy mówią o przemawianiu w języku hebrajskim, kiedy sprawa de facto dotyczy języka aramejskiego (J 20,16; Dz 22,2). Jednak Jezus znał też, przynajmniej biernie, język hebrajski, ponieważ umiał czytać zwoje w czasie liturgii synagogalnej (Łk 4,16).

W kwestii języka aramejskiego, musimy być świadomi tego, że język ten przechodził także swoją ewolucję, jak każdy żywy język. Czasy działalności Jezusa przypadają na okres pośredni między „Środkowym” a „Późnym aramejskim”, który zbliżał się coraz bardziej w kwestiach gramatycznych do języka syryjskiego, który stanowi obecnie istniejący (obok kilku dialektów) etap w historii języka aramejskiego.

Do wymienionych w pytaniu języków, używanych w Palestynie w czasach Jezusa należy jeszcze dodać grekę i łacinę. Greka stała się językiem komunikacji w obrębie całego basenu Morza Śródziemnego od czasów podbojów Aleksandra Wielkiego, więc można przypuszczać, że Jezus znał też przynajmniej podstawowe zwroty grzecznościowe w tym języku. Na koniec kwestia języka łacińskiego. Był to język zasadniczo nieużywany przez Żydów w Palestynie, ponieważ traktowano go jako „język zaborcy”. Rzymianie, którzy podbili Palestynę, nakładali podatki i przynosili ze sobą wiarę w bóstwa pogańskie byli zasadniczo nielubiani wśród Żydów.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.