52. Czy Jan Chrzciciel był prorokiem?

Pytania do Biblii

Czy Jan Chrzciciel był prorokiem?

Jak wiemy, Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Testamentu. Dlaczego zatem, odpowiedział kapłanom i lewitom w J1,21: „Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie!” Dlaczego powiedział, że nie jest? Nie wiedział? Nie chciał im tego powiedzieć? Dlaczego takiej udzielił odpowiedzi?

Kiedy zapytamy kogoś, kto to jest prorok, odpowiedź będzie przede wszystkim zawierała aspekt przepowiadania przyszłości. Kiedy czytamy Nowy Testament, prorok to przede wszystkim osoba, która przepowiadała Mesjasza. Jednak dla czwartego ewangelisty, prorok to nie tylko autor jednej z ksiąg prorockich, ale nawet więcej. Prorokiem jest sam Mesjasz!

Skąd taka teoria? Przede wszystkim wynika ona z faktu, że prorok ma za zadanie, nie tyle zapowiadać Mesjasza, gdyż ten aspekt stanowił niewielki procent działalności prorockiej, ale głównie ma on objawiać wolę Bożą wobec ludzi. Takie jest też posłannictwo Chrystusa, ma On objawić ludziom wolę zbawczą.

Czwarta ewangelia pięciokrotnie nazywa Jezusa prorokiem (4,19.44; 6,14; 7,40; 9,17). Takie nazwanie Jezusa nie jest zaprzeczeniem Jego bóstwa, ale odpowiada na oczekiwania teologiczne niektórych grup żydowskich, które w starotestamentowej zapowiedzi ustanowienia proroka w Pwt 18,15-18, widzą mesjańską obietnicę. Zatem właściwym prorokiem, takim przez duże „P”, w czwartej ewangelii jest sam Jezus. Z tego też powodu Jan Chrzciciel, który przygotowuje ludzi na przyjście Mesjasza nie jest godzien przyjąć tego tytułu. Jan Chrzciciel jest prorokiem, którego zadaniem jest objawienie woli Bożej wobec grzesznej ludzkości, ale przy Proroku, który w największym możliwym stopniu objawia bliskość Boga, staje się niemalże nikim w spełnianiu tej misji. To są też podstawowe racje, dla których Jan Chrzciciel nie potwierdza swojej godności prorockiej.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.