3. Krzyż - w sercu czy na ścianie?

Pytania do Biblii

 

3. Krzyż - w sercu czy na ścianie?

 

Często kiedy walczy się, ze znakiem krzyża w życiu publicznym, (w szkole, w urzędach)  my katolicy przytaczamy ten wers na obronę znaku krzyża. Ale przeciwnicy argumentują w ten sposób, że krzyż trzeba mieć w sercu a św. Paweł mówiąc o "chlubie krzyża" mówi w sensie symbolicznym tzn. ponoszenie cierpień i przykrości w swoim życiu przez to znak krzyża do niczego nie jest potrzebny. Gdzie jest biblijne uzasadnienie posługiwania sie znakiem krzyża?

 


Pytania do Biblii

Św. Paweł mówi, że chlubi się z krzyża Chrystusowego. Często kiedy walczy się, ze znakiem krzyża w życiu publicznym, (w szkole, w urzędach)  my katolicy przytaczamy ten wers na obronę znaku krzyża. Ale przeciwnicy argumentują w ten sposób, że krzyż trzeba mieć w sercu a św. Paweł mówiąc o "chlubie krzyża" mówi w sensie symbolicznym tzn. ponoszenie cierpień i przykrości w swoim życiu przez to znak krzyża do niczego nie jest potrzebny. Oczywiście trudno się z takim tłumaczeniem nie zgodzić  że krzyż to symbol ale ono wydaję się nie pełne w tym sensie, że jednak posługujemy się znakiem krzyża w sensie zewnętrznym tzn. zawieszamy go na ścianie itp. Czy zatem ten wers św. Pawła w kontekście tłumaczeń ze strony przeciwników to tylko symbol a nie też znak. Słusznie jest zatem ten wers przytaczany na obronę znaku krzyża w życiu publicznym. Gdzie jest biblijne uzasadnienie posługiwania sie znakiem krzyża.

Podążając za takim sposobem myślenia trzeba zadać pytanie, czy Pan Jezus mówiąc: „
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. Mt 10,32; por. Łk 12,8), mówi jedynie o duchowym odniesieniu się do swojego Mistrza i Pana. Mówiąc o wzięciu na siebie obowiązków, ale i trudności z tym związanych Jezus naucza: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje» (Mt 16, 24). Czy nie dawałby przy okazji wskazówki, na ten element, dzięki któremu człowiek uzyskuje zbawienie, a więc swój własny Krzyż?


Dalej, jeśli ten krzyż to tylko symbol, który odzwierciedla naszą wiarę , więcej tożsamość chrześcijańską, to dlaczego nie mamy tego symbolu mieć przed oczyma. W innym wypadku nie ma sensu obchodzić rocznic, wystawiać na święta państwowe naszych barw narodowych, bo to wszystko trzeba mieć w sercu. A z obfitości serca mówią usta (por. Mt 12, 34). Nie ma zatem co doszukiwać się konkretnych wersetów, choćby takich słów jak nasz wieszcz Adam Mickiewicz używa: t
ylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem - Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Czy cytując Psalm - "zawsze miałem Pana zawsze przed oczyma".

Zwróćmy uwagę na List do Hebrajczyków (12,2), nie po to by go odczytywać dosłownie ale wyciągnąć jakieś konsekwencję dla życia wierzącego: patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiada po prawicy tronu Boga. Jezus Chrystus jest najwyższym wzorem i punktem odniesienia chrześcijan w wypełnianiu woli Ojca, a tym najpełniejszym spełnieniem jest Krzyż. Patrząc na Niego musimy sobie uświadomić, jak wielki dar staje się naszym udziałem. A przeciwnicy, niestety powinni zrozumieć, że oprócz barw narodowych, hymnu Rzeczpospolitej mamy jeszcze jeden znak, który określa naszą tożsamość i nie chcemy go mieć tylko w sercu ale pokazywać Go na zewnątrz (warto zajrzeć do Konstytucji RP (2 kwietnia 1997) art. 53, tak też stanowi ustawa o gwarancji wolności sumienia i wyznawania – Dz. U. r 231, poz 1965)

 

ks. Sławomir Korona

ad vocem:

Jeżeli chodzi o pytanie "Krzyż na ścianie" o biblijne uzasadnienie czynienia znaku krzyża; na ciele, na ścianie w domu. To znajdujemy je w Biblii gdzie, Jahwe nakazuję Izraelitom pomazać odrzwia, nadproże domów krwią baranka, w kształcie TT. Kiedy Jezus wziął krzyż na swoje ramiona uświęcił go i w ten sposób i my czynimy krzyż. Użycie krucyfiksu w domach sięga pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej, z początku krucyfiks był malowany na wschodniej ścianie z powodu takiego, że to byli żydzi nawróceni na chrześcijaństwo, jednak z czasem kiedy chrześcijaństwo "rozlało" się na tereny Imperium Rzymskiego zwyczaj malowania krucyfiksu na wschodniej ścianie zanikł ale pozostał sam zwyczaj czynienia krucyfiksu na jakiejkolwiek ścianie. Słuszna jest uwaga, jeśli chodzi o krzyż w kontekście konstytucji , bowiem krzyż jak zauważa Ireneusz krzyż to symbol władzy królewskiej Jezusa. Tak jak Polacy mieszkamy w Ojczyźnie która ma godło, my wierzący mamy jeszcze inną Ojczyznę - Chrześcijaństwo, która też ma swoje godło, czyli Krzyż. Czy krzyż można mieć tylko w sercu? Benedykt XVI swojej książce "Duch liturgii" pisze, że: "Akt duchowy musi się ze swej istoty i ze względu na cielesno-duchową jedność człowieka wyrazić koniecznie w geście ciała... bo czysta duchowość nie odpowiada istocie człowieka."
Z resztą słusznie ktoś zauważył, że Jezus nie umarł na "symbolicznym" krzyżu tylko na prawdziwym Krzyżu z belki. Natomiast nasz krzyż jako symbol naszych cierpień jest i tak zakorzeniony w Krzyżu Jezusa.


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu kilku dni, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.