4. "Bogu samemu złóż pokłon"

Pytania do Biblii

"Bogu samemu złóż pokłon!"

W Apokalipsie św. Jana, anioł zwraca się do św. Jana: "Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon!" Podobno taki wers pada gdzieś w Starym Testamencie, czy mogę prosić podanie parametrów do tych wersów.

W Apokalipsie św. Jana, anioł zwraca się do św. Jana:  I upadłem przed jego stopami, by oddać mu pokłon. I mówi:
"Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa:
Bogu samemu złóż pokłon!"

Jeden z księży ten wers wytłumaczył w ten sposób, anioł dlatego upomina Jana bowiem Jan oddaje pokłon w Apokalipsie a konkretnie w niebie, bowiem św. Jan w tym konkretnym przypadku w sensie jakościowym jest równy aniołowi i my też w niebie tacy będziemy i nie będziemy wtedy  już aniołom oddawać czci taką jaką oddajemy teraz na ziemi. Czy taka interpretacja jest zasadna? Podobno taki wers pada gdzieś w Starym Testamencie, czy mogę prosić podanie parametrów do tych wersów.

Jest to fragment z Ap 19,10. Zaś w Ap 22,9 - Na to rzekł do mnie: «Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!» . Porównać można z tekstami Ap 10,7; 11,18; J 14,26; 16, 13-14. (Także warto porównać z Dn 8,26; 12,4.9).

A zdanie "Bogu samemu złóż pokłon" można znaleźć w Mt 4,10, gdzie Jezus Cytuje Pwt 6, 13.

ks. Sławomir Korona

 

ad vocem:

Otóż w odpowiedzi na to pytanie należy wspomnieć także Księgę Tobiasza lub Księgę Daniela gdzie Tobiasz i Daniel padają na twarz ale Anioł wcale im nie zakazuję robienia: tego "padania na twarz". Wniosek jest taki, że choć w komentarzu Pismo św. jest przypis o przesadnym kulcie aniołów w Apokalipsie, to jednak opinia księdza się nie wyklucza. Przecież św. Jan miał wysoką wiedzę teologiczną więc nie sądzę aby nie wiedział co robi skoro m.in na podstawie jego nauk my wierzymy. Z resztą któryś to psalm mówi, że Bóg uczynił człowieka nie wiele mniejszym od aniołów a chwałą i czcią go otoczył.

Fakt tez jest taki;

List do Hbr 11, 13.16, List do Hbr 11,39   oraz Hbr 12,1 mówi że święci Starego Testamentu w niebie nie tylko wstawiają się z nami ale też i przed wszystkim wspierają nas abyśmy i my żyjący tu na ziemi osiągnęli "cel" który oni osiągnęli czyli pójście do nieba.

 

List do Hbr 11, 13.16

13 W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi8. 14 Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. 15 Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. 16 Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej9. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga9, gdyż przysposobił im miasto9.

List do Hbr 11,39

39 A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, 40 gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas27.

Hbr 12,1

I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków "dokoła siebie" - czyli "obłok" świadków a obłok w biblii oznacza chwałę Bożą. Czyli starotestamentowi wierni są uczestnikami chwały Bożej czyli są świętymi . 2 P 1,4  - Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury. Czyli my nie oddajemy im czci boskiej a jeżeli " już' to tylko w tym kontekście: "obłok, "uczestnikami Boskiej natury. Kto to oddaję cześć świętym Pańskim słucha i nasladuje się samego Chrystusa bowiem to On "oddał im chwałę" - tzn. podzielił się swoją chwałą z nimi i  On zrobił to jako pierwszy.


 

"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu kilku dni, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.