Trzęsienie ziemi i rozdarta zaslona

Dlaczego po śmierci Chrystusa Jerozolimę nawiedza trzęsienie ziemi? Dlaczego zasłona świątyni ulega rozdarciu?

Ewangelie synoptyczne łączą chwilę śmierci Jezusa z rozdarciem zasłony świątyni (Mt 27, 51; Mk 15, 38; Łk 23, 45). Oddzielała ona miejsce zwane Święte Świętych od pozostałej części świątyni. Było to najważniejsze pomieszczenie tej budowli, w którym umieszczona była przebłagalnia. Mógł tam wchodzić jedynie arcykapłan i to tylko raz w roku (Hbr 9, 7) w święto Jom Kippur, by złożyć ofiarę przebłagalną za grzechy całego ludu. Przebywała tu „obecność Boża” (hebr. szekina). W okresie po niewoli babilońskiej świątynia jerozolimska była jedynym miejscem prawowitego kultu ofiarniczego.

O tym, że zasłona została przerwana wskutek trzęsienia ziemi wspomina jedynie Ewangelia według świętego Mateusza (27, 52). W historii zbawienia tego typu reakcje przyrody towarzyszyły ważnym wydarzeniom np. ustanowieniu prawa na Synaju (Wj 19, 18; Ps 68, 9; 77, 19; 114, 7). Postrzegano je jako objawienie się świętości, majestatu i mocy Bożej. W proroctwach Starego Testamentu trzęsienie ziemi jest znakiem sądu i uwięzienia duchowych mocy zła, a zarazem znakiem wtargnięcia Boga w świat, aby w gwałtowny sposób przywrócić swoje panowanie (np. Iz 24, 18-23). Dokonuje się ono od razu lub w późniejszym czasie.

Powiązanie trzęsienia ziemi ze zniszczeniem zasłony przybytku ma ukazać kres kultu ofiarniczego Starego Przymierza. Traci on swój sens wobec wydarzenia krzyżowej śmierci Chrystusa. Okazuje się być tylko figurą, to znaczy zapowiedzią, która miała przygotować ludzi na właściwą, skuteczną i ostateczną ofiarę. Gdy nastąpiło to, do czego przygotowywał i co zapowiadał, jego rola dobiegła końca.

Jan Budzyński i Łukasz Kubiak


 

"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu kilku dni, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.