175. Kto ma w kim trwać? (J 15,4-5)

 

Pytania do Biblii

Jak trwać w trwającym w nas Jezusie?

"Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was" (J 15,4-5).- Trwanie Jezusa w nas jest UWARUNKOWANE naszym wytrwaniem w Nim?!- Wszak inicjatywa, we wszystkim, należy do Boga, tylko od Niego czerpiemy siły, by w Nim wytrwać: owocujemy tylko w Nim. On pierwszy nas umiłował...

Piętnasty rozdział Ewangelii Janowej osnuty jest wokół tematu miłości. Jezus mówi o niej posługując się alegorią winnego krzewu, do którego się porównuje. W relacji do winnego krzewu znajdują się po pierwsze Bóg Ojciec, który dogląda całości i troszczy się o winorośle; po drugie, każdy wierzący, który jest porównany do winnej winorośli (zob. J 15,1-11). Ten obraz służy zarysowaniu relacji miłości wzajemnej między wierzącymi, jak i między wierzącym a Bogiem (zob. J 15,12-17). Ta relacja miłości sprawia, że wierzący winien widzieć siebie jako wybranego przez Boga, by być Jego sługą, którego pozycja wobec Pana jest znacznie wyższa niż tylko niewolnika. To wybranie powoduje nienawiść ze strony świata, która spowodowana jest trwaniem w grzechu (zob. J 15,18-25). Ostatecznie jednak wierzący, uświęceni mocą Ducha Świętego będą mieli siłę i zdolność, by świadczyć o tym, co widzą, i o Tym, w kogo wierzą (zob. J 15,26-27).

Trwanie w Chrystusie jest relacją opartą na, używając technicznego wyrażenia, sprzężeniu zwrotnym: Bóg obdarza każdego z nas miłością i dlatego możemy zarówno istnieć, jak i rozwijać się jako chrześcijanie, ale z drugiej strony warunkiem naszego dalszego życia duchowego jest odpowiedź naszą miłością na miłość Boga. Użyty w piętnastym rozdziale czwartej ewangelii czasownik „trwać” (gr. meno), to nie jest statyczne przebywanie w bezruchu, jak może sugerować polskie znaczenie. Można powiedzieć, że owo „trwanie” powinno być rozumiane jak pozostawanie w relacji miłości: jeżeli nie rozwija się, to znaczy obie strony nie wkładają całego swego serca w jej pogłębienie, umiera i staje się zwykłym przyzwyczajeniem.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden drobny szczegół, który znajduje się w greckim tekście analizowanego fragmentu (J 15,4): Jezus dosłownie mówi: „trwajcie we Mnie, i Ja w was”. Ważne jest, że w drugim zdaniu nie występuje czasownik menein („trwać”). Z tego powodu wiele tłumaczeń traktuje wieloznaczny spójnik kai (najczęściej tłumaczony jako „i” lub „a”), jako partykułę porównawczą i oddają te słowa jako „trwajcie we Mnie, jak Ja [trwam] w was”. W ten sposób tłumaczy to wyrażenie wybitny znawca czwartej ewangelii R.E. Brown („Remain in me as I remain in you”) oraz D. Mollat dla Biblii Jerozolimskiej („Demeurez en moi, comme moi en vous”). Podobnie uważa H. Witczyk, który analizując ten fragment opowiada się za tym znaczeniem i podsumowuje swoje analizy w taki sposób:

Trwanie Jezusa w uczniach daje początek i umożliwia trwanie uczniów w Nim oraz jest dla nich wzorem. Takie rozumienie w. 4a wypływa także z treści w. 4b: między krzewem i latoroślami istnieje więź (zdanie oznajmujące; spójnik kathos [oznaczający „jak”, „podobnie do” – B.S.] wyrażający istotę więzi między nimi). A to oznacza, że jak bez winnego krzewu nie ma latorośli, tak bez Jezusa nie ma uczniów (zob. ww. 2.6). O „byciu uczniem” nie można w ogóle mówić bez odniesienia do Jezusa. Uczniowie na tyle są uczniami, na ile „trwają w” Jezusie.[1]

A zatem na podstawie powyższych analiz i wskazówek. Bóg zawsze wychodzi pierwszy z inicjatywą miłości, ale rozwój tej miłości w życiu każdego wierzącego zależny jest od jego odpowiedzi własną miłością. Można to na zasadzie dalekiej analogii porównać do wchodzenia do basenu: im więcej kroków wykonamy w kierunku głębi, tym więcej wody będziemy mieli wokół siebie.

Bartłomiej Sokal


[1] H. Witczyk, Kościół Syna Bożego. Studium eklezjologii Czwartej Ewangelii, Biblioteka „Verbum Vitae”: Kielce 2012, s. 449.

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.