21. Żona czy żony Hioba?

Pytania do Biblii

Żona czy żony Hioba?

Pewien z homiletów mówił o tym, że Hiob po odmianie swojego życia miał drugą żonę. Czy rzeczywiście tak to jest opisane w Biblii?

 

Postać żony Hioba jest najbardziej tajemniczą postacią Księgi Hioba, spełnia ważną rolę wobec Hioba, ale w tekście hebrajskim jest ona przedstawiona jako narzędzie działania Szatana (zobacz artykuł na ten temat: TUTAJ). Natomiast w tłumaczeniu Septuaginty jej wypowiedź jest znacznie bardziej rozwinięta i postać jest raczej przedstawiona jako budząca współczucie czytelnika. W żadnym z tych tłumaczeń nie jest ona nazwana z imienia. W apokryficznej księdze Testament Hioba zostaje ona nazwana Sitis[1]. Jednak w żadnym z tych dzieł nie ma informacji na temat tego, by była ona oddalona przez Hioba bądź zmarła. Przypuszczenie takie mogło się zrodzić na podstawie analogii do potomstwa Hioba, które zginęło z powodu zawalenia się budynku uderzonego podmuchem wiatru.

Mimo że Księga nie podaje informacji na temat wieku Hioba, jest on przedstawiony jako starzec, jednak brak szczegółowych informacji dotyczących wieku żony Hioba. Informacja o posiadaniu potomstwa po odwróceniu się losu Hioba, nie ułatwia rozpoznania faktu, czy jest to ta sama kobieta, udokumentowany medycznie przypadek najstarszej kobiety rodzącej dziecko to niemal 67 letnia Hiszpanka Carmela Bousada.

Jednak bardziej niż o zapis historycznych wydarzeń towarzyszących życiu Hioba, autorowi chodziło o przekazanie prawdy, którą zawarł w ustach Hioba: „Bóg dał, Bóg wziął” (1,21). Na początku, za przyzwoleniem Boga, Hiob traci wszystko, co ma najcenniejsze, później, również z woli Boga, odzyskuje swoje bogactwa oraz powtórnie posiada potomstwo. Mimo że w epilogu nie napotyka się informacji na temat losów żony Hioba,  nie napotyka się też wzmianki na temat pojęcia przez niego nowej małżonki. Przesłaniem całego opowiadania przekazanego przez Księgę Hioba jest bowiem przede wszystkim nauka o Bogu, który jest ponad wszystkimi dywagacjami ludzkimi i zawsze pamięta o swoich wierzących.

Bartłomiej Sokal


[1] Testament Hioba, tłum. A. Tronina, Scripturae Lumen 2 (2010), s. 532.

 


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu kilku dni, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.