160. Jak modlić się językami? (1 Kor 14,14)

 

Pytania do Biblii

Jak modlić się językami?

Jeśli modlę się pod wpływem daru języków, jednak NIE ROZUMIEM sama siebie (sensu wypowiadanych słów) skąd pewność, że jest to – rzeczywiście - modlitwa, skierowana do Boga, a nie do złego ducha...? (1 Kor 14,14)

Podstawowym kryterium zarówno oceny natury jak i przydatności charyzmatów, czyli darów udzielanych przez Ducha Świętego wierzącym jest wpływ na budowanie Kościoła, czyli umocnienie wierzących. Dlatego w Pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł mocno krytykuje pożądanie charyzmatów dla nich samych, podkreśla, że te charyzmaty, które w opinii Koryntian świadczyły o „zaawansowaniu duchowym” posiadających je, powinny podlegać ocenie ich potrzeby, a ich użycie wymaga także roztropności.

Dar glosolalii, mimo że w hierarchii charyzmatów zarysowanej przez św. Pawła zajmuje najniższe miejsce, był bardzo ważny dla Koryntian. Zaczęli oni go jednak nadużywać i uważać go za najdoskonalszą i najchwalebniejszą formę modlitwy. Modlitwa językami, jak zaznacza autor Listu do Koryntian, jest skierowana jako znak przede wszystkim do pogan (1 Kor 14,22). Tym, o co powinni zabiegać chrześcijanie dla umocnienia wewnętrznego wspólnoty jest dar proroctwa.

Kiedy jednak dar języków pojawia się we wspólnocie, powinna ona się zatroszczyć o to, by prosić Ducha Świętego o dar tłumaczenia języków. Święty Paweł przyznaje się, że posiada dar języków w stopniu większym od kogokolwiek we wspólnocie korynckiej (1 Kor 14,18), ale dla umocnienia wierzących woli powiedzieć pouczenie krótsze w języku greckim niż długą modlitwę językami (w. 19).

Jednakowoż można wskazać kilka czynników, które determinują dar glosolalii, jako charyzmat Ducha Świętego: pierwszym jest żywa więź z Bogiem, który jest pierwszym dawcą wszelkich duchowych darów; drugim – pozostawanie we wspólnocie kościelnej; trzecim – chęć wysławiania Boga w najlepszy możliwy dla człowieka sposób, poprzez bezpośrednie działanie Ducha Świętego w człowieku (zob. Rz 8,26).

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.